Anmälan

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anläggningsägare, anläggningsskötare, ansvarig person för brandlarmet på företaget eller motsvarande. Även fastighets- och brandskyddsansvariga eller andra som vill ha en grundläggande kunskap om brandlarmanläggningar har nytta av utbildningen.

Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110:8, Bilaga D (D1-D3.

Uppdateringsutbildning bör ske vart femte år.

Kursinnehåll

 • Kravställare/myndighetskrav/Försäkringskrav.
 • Allmän brandkunskap.
 • Förebyggande brandskyddsarbete.
 • Systemuppbyggnad / detektortyper.
 • Krav på skötsel och underhåll.
 • Krav på anläggningsskötare.
 • Onödiga larm.
 • Frånkopplingar.

Kursmål

 • Känna till brandlarmanläggningars omfattning och funktion.
 • Kännedom om förebyggande brandskyddsarbete.
 • Känna till vilka krav som ställs gällande löpande underhåll och skötsel.
 • Underlag för att kunna utföra månadskontroll och kvartalsprov.

Kursledaren är certifierad behörig ingenjör brandlarm och har mångårig erfarenhet som besiktningsman av brandskyddsanläggningar.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till önskad kurs

  * Obligatoriska fält

  Kundinformation

  Kontaktinformation

  Deltagarinformation