Besiktning

Brandlarm – Utrymningslarm - Utrymningslarm med talat meddelande – Gassläck - Vattensprinkler - Boendesprinkler

Vi utför besiktning av brandskyddsanläggningar och har stora delar av landet som arbetsområde. Vi har hög kompetens inom alla regelverk där vi verkar.
Har du ansvar för en brandskyddsanläggning och behöver hjälp med att reda ut begreppen eller få den besiktigad? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Leveransbesiktning

Leveransbesiktning sker när anläggningen är ny och vid förändringar i anläggningen. Detta görs för att kontrollera anläggningens utförande och funktioner och att anläggningen uppfyller ställda krav i aktuell utgåva av SBF's regelverk.

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska utföras en gång per kalenderår. Vid besiktningen kontrollerar vi att anläggningen fungerar som avsett. Har det skett förändringar i lokalerna eller verksamheten sedan föregående besiktning kontrollerar vi att anläggningen har anpassats till de nya förändringarna och därmed fortfarande uppfyller aktuell utgåva av SBF’s regelverk

Entreprenadsbesiktningar
Enligt AB04 och ABT06

Vid entreprenadsbesiktning kontrollerar vi att installerad anläggning uppfyller entreprenadkontraktet eller annan kravspecifikation och att entreprenören har levererat det beställaren har beställt. Cravito AB kan erbjuda certifierad entreprenadsbesiktningsman.