Anmälan

Anläggningsskötare Brandlarm

Målgrupp5

Utbildningen vänder sig till anläggningsägare, anläggningsskötare, ansvarig person för brandlarmet på företaget eller motsvarande. Även fastighets- och brandskyddsansvariga eller andra som vill ha en grundläggande kunskap om brandlarmanläggningar har nytta av utbildningen.

Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110:8, Bilaga D (D1-D3.

Uppdateringsutbildning bör ske vart femte år.

Kursinnehåll

 • Kravställare/Myndighetskrav/Försäkringskrav.
 • Allmän brandkunskap.
 • Förebyggande brandskyddsarbete.
 • Systemuppbyggnad / detektortyper.
 • Krav på skötsel och underhåll.
 • Krav på anläggningsskötare.
 • Onödiga larm.
 • Frånkopplingar.

Kursmål

 • Känna till brandlarmanläggningars omfattning och funktion.
 • Kännedom om förebyggande brandskyddsarbete.
 • Känna till vilka krav som ställs gällande löpande underhåll och skötsel.
 • Underlag för att kunna utföra månadskontroll och kvartalsprov.

Kursledaren är certifierad behörig ingenjör brandlarm och har mångårig erfarenhet som besiktningsman av brandskyddsanläggningar.

Anläggningsskötare Sprinkler

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli anläggningsskötare, anläggningsägare, ansvarig person för sprinkleranläggningen på företaget eller motsvarande. Även fastighets- och brandskyddsansvariga eller andra som vill ha en grundläggande kunskap om sprinkleranläggningar har nytta av utbildningen.

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt brandskyddsföreningens regelverk SBF 120:8, bilaga 120-06.

Uppdateringsutbildning ska minst genomföras vart femte år.

Kursinnehåll

 • Kravställare/Myndighetskrav/Försäkringskrav.
 • Allmän brandkunskap.
 • Förebyggande brandskyddsarbete.
 • Systemuppbyggnad, komponenter och vattenkällor.
 • Krav på skötsel och underhåll.
 • Krav på anläggningsskötare.
 • Systemtyper, riskklass, dimensionering.
 • Praktiska övningar.

Kursmål

 • Känna till sprinkleranläggningars uppbyggnad och funktion.
 • Kännedom om förebyggande brandskyddsarbete.
 • Känna till vilka krav som ställs gällande löpande underhåll och skötsel.
 • Ha grundläggande kunskap för att kunna utföra löpande skötsel och underhåll (vecko-, månads-, kvartals- och halvårskontroller).

Kursledaren är certifierad behörig ingenjör vattensprinkler och har mångårig erfarenhet som besiktningsman av brandskyddsanläggningar.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till önskad kurs

Kallelse skickas till deltagarens e-postadress innan kursstart.

  * Obligatoriska fält

  Kundinformation

  Deltagarinformation

  Lägg till fler deltagare genom att trycka på +